O nas

Gabinet logopedyczny PROLOG

to profesjonalna specjalistyczna profilaktyka, diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i dorosłych przy użyciu najnowszych narzędzi i metod. Pracą gabinetu kieruje specjalistka neurologopedii Edyta Pałuszka.

Oferowane usługi obejmują takie zagadnienia jak:

 Wczesne wspomaganie rozwoju
 Wczesna nauka czytania
 Dyslalia
 Dysleksja
 Terapia jąkania i zaburzeń płynności mówienia
 Opóźniony rozwój mowy
 Afazja ( w następstwie udarów mózgowych, urazów czaszkowo-mózgowych, po wypadkach komunikacyjnych…)
 Zaburzenia mowy, rozwoju i języka towarzyszące zespołom wad genetycznych (np. zespół Downa, zespół Williams’a…)
 Zaburzenia mowy związane z autyzmem, zespołem Aspergera
 Upośledzenie umysłowe
 Zaburzenia ssania, połykania, żucia
 Obwodowe porażenie nerwu twarzowego

"Pomoc doświadczonych specjalistów gwarantuje indywidualne podejście do każdego przypadku oraz profesjonalną diagnozę gwarantującą skuteczną terapię. Zapraszamy do korzystania z naszych usług."

Edyta Pałuszka

Przebyte kursy i szkolenia:

 • Metody diagnozy i terapii dziecka z grupy ryzyka /prowadzący T. Kaczan/
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł I) zaburzeń funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy / prowadzący A. Łada /
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł II rozwijający)- zaburzeń funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy ( 0-1 rż) / prowadzący A. Łada / /
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł III) – pacjenci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych / w tym żywienie przez zagłębnik oraz PEG / Certyfikat nr 31/3599/2014/ prowadzący A. Łada / /
 • K-Taping / Wrocław 2015 / – certyfikat nr PL-B003-0019/
 • Terapia ręki I i II stopnia / Katowice 2015 /
 • KORP – uprawnienia do wykorzystania narzędzia diagnostycznego Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego. Certyfikat nr 1319/2016/KORP / Wrocław 2016 r. /
 • Integracja odruchów ustno-twarzowych według met. dr Swietłany Masgutowej w ramach programu MNRI / Wrocław 2016 r./
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych, cz. II w ramach Programu MNRI Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration ® / Wrocław 2016 r./
 • KOZE – uprawnienia do wykorzystywania narzędzia „karty oceny zachowania i emocji” do diagnozy dzieci w wieku od 1 m-ca do 16 roku życia / Gliwice, 20.03.2017 /
 • Terapia ręki III stopnia z elementami terapii osób z dysfunkcją wzroku. Samoobsługa, terapia, warsztat / Katowice, 25.03.2017 / – certyfikat nr 038/03/2017
 • Grafomotoryka diagnoza i terapia z elementami terapii osób z dysfunkcją wzroku / Katowice, 26.03.2017 / – certyfikat nr 043/03/2017
 • Warsztat w ramach Międzynarodowych Dni Castillo Moralesa „Praktyczne zastosowanie koncepcji Castillo Moralesa ze szczególnym uwzględnieniem procesu pionizacji” – Stowarzyszenie Castillo Moralesa Polska / Wrocław, 13.05.2017 /
 • Wykład w ramach Miedzynarodowych Dni Castillo Moralesa „Koncepcja Castillo Moralesa rodem z Argentyny – narzędzia do diagnozy i terapii” – Stowarzyszenie Castillo Moralesa Polska / Wrocław, 14.05.2017 /
 • Webinar „Wędzidełko. Zabieg uwolnienia języka i wargi górnej” 23.11.2023, prowadzenie Sławomira Kluczyńska-Kuleczka
 • „Pacjent z powiększonymi migdałkami w praktyce miofunkcjonalnej” 3.12.2023, prowadzenie Aleksandra Rosińska

Uczelnie kierunkowe:

 • 1996 – 1998 Uniwersytet Śląski Podyplomowe Studium Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną.
 • 2004 – 2005 Uniwersytet Wrocławski. Studia Podyplomowe w zakresie: specjalizacja neurologopedia.

Doświadczenie zawodowe:

 • od 1998 roku opieka logopedyczna sprawowana nad dziećmi i młodzieżą na terenie Gminy Kłomnice
 • Near the station od 2007 roku praca w WZOZ nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie (opieka logopedyczna od noworodka do 18 roku życia)
 • Children settled and ready to work

Przebyte kursy i szkolenia:

 • Metoda ” Dyna – Lingua M.S. (M. Młynarska, T. Smereka)
 • I i II stopień w zakresie terapii jąkania ze szczególnym uwzględnieniem ” Zmodyfikowanego Programu Terapii Jąkających się ” ( autorski program Mieczysłąwa Chęćka )
 • Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona I ( dr E. Stecko )
 • Wczesna diagnoza logopedyczna ( mgr Danuta Pluta Wojciechowskai mgr Czesława Pacześniowska )
 • Mózgowe porażenie dziecięce – badanie i terapia logopedyczna ( dr Elżbieta Stecko )
 • Założenia glottodydaktyczne w warsztacie logopedy ( prof. dr hab. I. Nowakowska – Kempna ) oraz kształtowanie sprawności językowej na trzech poziomach: fonologicznym, morfologicznym i składniowym ( mgr W. Nowakowska – Potyka )
 • Diagnoza i terapia afazji (mgr M. Bitniok )
 • Psychologiczna analiza patomechanizmu i terapii jąkania ( dr K. Szamburski )
 • Problemy diagnozy i terapii logopedycznej dzieci upośledzonych umysłowo głębiej i znacznie ( dr E. Minczakiewicz )
 • Ustawienia głosu, technika wyrazistości mówienia i inne problemy związane z emisją głosu ( dr Ł. Żarnecka )
 • Logopedyczna metodologia diagnozowania afazji ( dr J. Panasiuk )
 • Diagnoza i terapia jąkania w teorii i praktyce logopedycznej ( m.in. Prof. dr hab. Z. Tarkowski, mgr M. Chęciek, mgr K. Węgierska )
 • Diagnoza i terapia dziecka dyslektycznego (mgr I. Witkowska )
 • Podstawy wczesnej interwencji logopedycznej ( neurolog dziecięcy L. Piasecki, neurologopeda mgr A. Łada )
 • Rozszczepy podniebienia – diagnoza i terapia logopedyczna ( dr Pluta Wojciechowska )
 • Zaburzenia procesu porozumiewania się spowodowane uszkodzeniem mózgu lub po operacjach onkologicznych ( oraganizator MODN w Opolu i WOZ: Śląsk Opole Polskiego Związku Logopedów.
 • Słuch fonemowy, fonetyczny, diagnoza, testy diagnostyczne ( dr I. Polewczyk )
 • Bdanie kompetencji językowych u dzieci ( dr I. Sosnowska – Wieczorek )
 • Praca z dzieckiem z zespołem ADHD
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa / certyfikat nr 49/ MFDR / 2008 /
 • EEG – Biofeedback / Certyfikat nr 8/ EEG / 2008 /
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych według dr Swietłany Masgutowej / nr Zw 2010 / IODPcz/0070
 • Uprawnienia terapeuty integracji sensorycznej / certyfikat nr 148503/
 • Uprawnienia terapeuty koncepcji Castillo Moralesa R / certyfikat nr xxxv/758/CM/2012
 • Kompleksowa diagnostyka terapia dysfagii u dzieci i dorosłych / Warszawa, 21-23.10.2017 /
 • Test SON – R 2,5-7 badanie i interpretacja wyników, prowadzący: prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska /Kraków, 03.03.2019/
 • „System C-Eye w ocenie stanu pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji”, numer certyfikatu CE/2022/056, Assist Tech Sp. z o.o.
 • „Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym” 7.11.2022, prowadzenie M. Rządzka

Poznaj Nas Lepiej

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i dołączenia do grona zadowolonych pacjentów!

Rezerwacja