C-Eye

Oferta

C-Eye

about

100%

Zadowolenia

Innowacyjne narzędzie C-Eye wykorzystywane jest w uzupełniającej ocenie stanu neurologicznego i neurorehabilitacji pacjenta. Pozwala na zastępczą formę komunikacji z pacjentem – komunikacja oparta jest na analizie ruchu gałek ocznych. Podczas zajęć wykorzystywana jest aplikacja eyeLearn nawiązująca do podstaw programowych kształcenia specjalnego.

System C-Eye to wyrób medyczny będący w pełni zintegrowanym systemem wspierającym uzupełniającą ocenę stanu świadomości pacjentów z różnorodnymi uszkodzeniami centralnego układu nerwowego oraz umożliwiającym prowadzenie neurorehabilitacji chorych z dysfunkcjami neurologicznymi, w tym z zaburzeniami rozwojowymi. C-Eye wspiera także alternatywną komunikację audio-wizualną  za pomocą technologii śledzenia wzroku użytkownika.

System C-Eye to urządzenie powstałe na bazie wiedzy i doświadczeń terapeutów, pracujących na co dzień przez okres kilku lat z pacjentami neurologicznymi z wykorzystaniem CyberOka – prototypu naukowego, którego współtwórcami są autorzy systemu C-Eye. CyberOko zostało uhonorowane licznymi prestiżowymi nagrodami w Polsce i zagranicą – m.in. otrzymało tytuł Polskiego Wynalazku 2013, zdobyło złoty medal na Targach Innowacyjności w Brukseli w 2013 r., jak również zostało odznaczone godłem „Teraz Polska”.

Ocena stanu neurologicznego oraz neurorehabilitacja pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju polega na wykonywaniu przez badanego specjalnych zadań opartych na treściach multimedialnych. Badany nawiązuje interakcję z wyświetlanymi na ekranie urządzenia treściami, tj. grafiką, zdjęciami, tekstem lub pojedynczą literą za pomocą wzroku. W ten sposób możliwe jest przeprowadzenie badania, jak i zapewnienie stymulacji rozlicznych ośrodków centralnego układu nerwowego, w szczególności odpowiedzialnych za wzrok, słuch, funkcje językowe oraz funkcje poznawcze. Podejście to umożliwia trening i stymulację mózgu poprzez, bardzo często, ostatni kanał komunikacji z pacjentem jakim jest wzrok, wpływając pozytywnie na efekty komplementarnego podejścia terapeutycznego.

Stosowanie C-Eye w rehabilitacji neurologicznej jest uzasadnione naukowo i opiera się na dwóch właściwościach: plastyczności mózgu (neuroplastyczności) i darwinizmie neuronalnym. Neuroplastyczność to zdolność tkanki nerwowej do reorganizacji, adaptacji, samonaprawy, uczenia się i pamięci. Dzięki niej możliwe jest przejęcie funkcji uszkodzonych ośrodków mózgu przez inne ośrodki, poprzez ćwiczenie i komunikację z pacjentem poprzez kanał wzrokowy. Z kolei darwinizm neuronalny to proces w rozwoju układu nerwowego odpowiedzialny za podtrzymywanie tych połączeń synaptycznych (między komórkami nerwowymi), które są używane i za rozpad, zamieranie tych, które są nieużywane. Dziesiątki ćwiczeń i wyspecjalizowanych dla konkretnych przypadków neurologicznych funkcjonalności systemu C-Eye, pozwala właśnie na komunikację pacjenta z otoczeniem, sprawczość, ćwiczenie i rozrywkę, a tym samym na podtrzymanie i polepszenie funkcjonowania mózgu.

Grupą docelową systemu C-Eye są pacjenci doświadczeni dowolnym uszkodzeniem mózgu, pacjenci cierpiący na różne schorzenia neurologiczne wpływające na zaburzenie komunikacji z otoczeniem, jak również osoby z zaburzeniami rozwoju w dowolnym wieku. Dzięki dostępności dwóch wersji systemu – dla ośrodków (C-Eye PRO) i dla osób prywatnych (C-Eye), może być on wykorzystywany zarówno w ośrodkach medycznych (szpitalach, centrach rehabilitacyjnych, ZOL-ach, hospicjach), jak i w domu. Wersja C-Eye PRO jest przeznaczona przede wszystkim dla zakładów opieki zdrowotnej, w których hospitalizuje się chorych ze schorzeniami uniemożliwiającymi komunikację słowną, m.in. ośrodków rehabilitacji – szczególnie neurologicznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych – szczególnie dla stanów minimalnej świadomości, hospicjów oraz lekarzy poszukujących komunikacji pozawerbalnej ze swoimi pacjentami, a także terapeutów (logopedów, psychologów i przeszkolonych opiekunów).

W skład zestawu wchodzi okulograf (interfejs wzrokowy) oraz zintegrowana jednostka obliczeniowa. Część programowa systemu C-Eye PRO składa się z trzech modułów: Oceny stanu pacjentaNeurorehabilitacji i Komunikacji alternatywnej, zaś część programowa systemu C-Eye w wersji do użytku indywidualnego z dwóch modułów: Neurorehabilitacji i Komunikacji alternatywnej. Niezależnie od wersji system C-Eye jest wyposażony w treści multimedialne, które zostały stworzone, zwalidowane i zaaprobowane przez specjalistów takich jak terapeuci, lekarze i pedagodzy. System umożliwia także wprowadzanie własnych treści multimedialnych (tj. obrazki, zdjęcia, dźwięki związane z pacjentem), które pozwalają na jeszcze większe spersonalizowanie urządzenia (dostosowanie C-Eye do pacjenta).

System C-Eye jest wyrobem medycznym spełniającym wymagania europejskiej dyrektywy medycznej 93/42/EEC oraz norm zharmonizowanych: PN-EN 60601-1-2:2007+AC:2010  i  PN-EN 60601-1:2011+A11:2011.

Poznaj Nas Lepiej

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i dołączenia do grona zadowolonych pacjentów!

Rezerwacja