Neurologopedia

Oferta

Neurologopedia

about

100%

Zadowolenia

Profilaktyka, diagnoza i terapia spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego zaburzeń mowy u dzieci (również noworodki i niemowlęta) młodzieży i dorosłych, a w szczególności:

 • wczesne wspomaganie rozwoju
 • wczesna nauka czytania
 • dyslalia
 • dysleksja
 • terapia jąkania i zaburzeń płynności mówienia
 • opóźniony rozwój mowy
 • afazja ( w następstwie udarów mózgowych, urazów czaszkowo-mózgowych, po wypadkach komunikacyjnych…)
 • zaburzenia mowy, rozwoju i języka towarzyszące zespołom wad genetycznych (np. zespół Downa, zespół Williams’a…)
 • zaburzenia mowy związane z autyzmem, zespołem Aspergera
 • upośledzenie umysłowe
 • zaburzenia ssania, połykania, żucia
 • obwodowe porażenie nerwu twarzowego

Poznaj Nas Lepiej

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i dołączenia do grona zadowolonych pacjentów!

Rezerwacja