Metoda MNRI

Oferta

Metoda MNRI

about

100%

Zadowolenia

Metoda neurostrukturalnej integracji odruchów wg S. Masgutowej (MNRI) polega na usprawnieniu ruchów i odruchów układu ruchu pierwotnego lub ich korekcji w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania. Odruchy osłabione, nadaktywne lub przetrwałe mają znaczący wpływ na zaburzenia zarówno w sferze ruchowej, poznawczej jak i emocjonalnej dziecka dlatego zadaniem terapii jest wspieranie procesu integracji tych odruchów. Celem terapii jest optymalne funkcjonowania motoryki, pozwalające na harmonijny rozwój pacjenta.

Zdarza się, że dziecko rodzi się z brakiem lub osłabionym odruchem lub odruch jest nadaaktywny, czyli zbyt nasilony. Bywa też tak, że odruch pozostaje aktywny, mimo iż powinien się już wygasić (zintegrować). Jeżeli odruchy pierwotne nie ulegną integracji i pozostaną aktywne określane są jako nieprawidłowe – zakłócają kształtowanie się dojrzałości układu nerwowego. Odruchy osłabione, nadaktywne lub przetrwałe mają znaczący wpływ na zaburzenia zarówno w sferze ruchowej, poznawczej jak i emocjonalnej dziecka. Analiza  odruchów  pierwotnych  może pomóc  w  wyodrębnieniu  źródeł problemu dziecka i zastosowaniu skutecznej formy terapii.

Terapia ta skierowana jest zarówno do dzieci jak i do dorosłych z takimi wyzwaniami jak:

 • porażenie mózgowe,
 • autyzm,
 • zachowania agresywne,
 • lęki i fobie,
 • opóźnienie w rozwoju umysłowym,
 • zaburzenia mowy,
 • zaburzenia integracji sensorycznej,
 • nadpobudliwość psychoruchowa,
 • opóźniony rozwój psychomotoryczny i umysłowy,
 • trudności w nauce (dysleksja, dyskalkulia, problemy w zorganizowaniu uwagi i w zapamiętywaniu),
 • wylewy i udary mózgu.

Poznaj Nas Lepiej

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i dołączenia do grona zadowolonych pacjentów!

Rezerwacja