Szukaj:

Nowa strona internetowa

Witamy na naszej nowej stronie internetowej i zapraszamy do zapoznania się z jej zawartością. W zakładce oferta dowiesz się o szczegółach prowadzonych przez nas terapii, natomiast zakładka metody przybliży Ci metodę Castillo Moralesa, Dyna-Lingua i metodzie neurostrukturalnej integracji odruchów wg S. Masgutowej. Zachęcamy również do śledzenia aktualności, aby być na bieżąco z naszymi działaniami.


Więcej

Metoda Moralesa

Metoda Moralesa to terapia którą stosujemy zarówno w stosunku do noworodków, dzieci jak i dorosłych.

Dotyczy pacjentów z opóźnieniami rozwoju posturalnego, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi i porażeniami obwodowymi oraz z zaburzeniami sensomotorycznymi w obrębie twarzy, jamy ustnej i gardła. Jej celem jest uzyskanie przez pacjenta jak największej sprawności i samodzielności w codziennym funkcjonowaniu. Ważnymi elementami terapii są neuromotoryczna terapia rozwoju oraz regulacyjna terapia ustno – twarzowa.


Więcej

Metoda Dyna – Lingua

Metoda Dyna-Lingua M.S. to system sposobów oddziaływania, których nadrzędnym celem jest zaktywizowanie psychiki człowieka poddanego terapii do uczenia się, pokonywania przeszkód i zdobywania nowych kompetencji.

Stosowana jest wobec dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju mowy i funkcji poznawczych: dzieci autystycznych, o opóźnionym rozwoju intelektualnym (m.in na tle zespołu Downa), dzieci z zaburzeniami o charakterze dysfazji sensorycznej i motorycznej oraz wobec dorosłych afatyków.


Więcej

Neurologopedia

Profilaktyka, diagnoza i terapia spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego zaburzeń mowy u dzieci (również noworodki i niemowlęta) młodzieży i dorosłych, a w szczególności:

Terapia ręki

Terapia ręki w gabinecie prowadzona jest w oparciu m.in. o elementy metod terapeutycznych: NDT – Bobath, PNF, Kinesiotaping, Castillo Morales, integrację odruchów w/g S.Masgutovej jako elementów
Więcej

C-Eye

Innowacyjne narzędzie C-Eye wykorzystywane jest w uzupełniającej ocenie stanu neurologicznego i neurorehabilitacji pacjenta. Pozwala na zastępczą formę komunikacji z pacjentem – komunikacja oparta jest na analizie
Więcej