Szukaj:

Metoda MNRI

Metoda neurostrukturalnej integracji odruchów wg S. Masgutowej (MNRI) polega na usprawnieniu ruchów i odruchów układu ruchu pierwotnego lub ich korekcji w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania. Odruchy osłabione, nadaktywne lub przetrwałe mają znaczący wpływ na zaburzenia zarówno w sferze ruchowej, poznawczej jak i emocjonalnej dziecka dlatego zadaniem terapii jest wspieranie procesu integracji tych odruchów. Celem terapii jest optymalne funkcjonowania motoryki, pozwalające na harmonijny rozwój pacjenta.


Więcej