Szukaj:

System C-Eye

Nasz gabinet od niedawna został wyposażony w ultranowoczesne urządzenie i oprogramowanie C-Eye. System C-Eye to wyrób medyczny będący w pełni zintegrowanym systemem wspierającym uzupełniającą ocenę stanu świadomości pacjentów z różnorodnymi uszkodzeniami centralnego układu nerwowego oraz umożliwiającym prowadzenie neurorehabilitacji chorych z dysfunkcjami neurologicznymi, w tym z zaburzeniami rozwojowymi.

C-Eye wspiera także alternatywną komunikację audio-wizualną  za pomocą technologii śledzenia wzroku użytkownika. Ocena stanu neurologicznego oraz neurorehabilitacja pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju polega na wykonywaniu przez badanego specjalnych zadań opartych na treściach multimedialnych. Badany nawiązuje interakcję z wyświetlanymi na ekranie urządzenia treściami, tj. grafiką, zdjęciami, tekstem lub pojedynczą literą za pomocą wzroku. W ten sposób możliwe jest przeprowadzenie badania, jak i zapewnienie stymulacji rozlicznych ośrodków centralnego układu nerwowego, w szczególności odpowiedzialnych za wzrok, słuch, funkcje językowe oraz funkcje poznawcze. Podejście to umożliwia trening i stymulację mózgu poprzez, bardzo często, ostatni kanał komunikacji z pacjentem jakim jest wzrok, wpływając pozytywnie na efekty komplementarnego podejścia terapeutycznego.