Szukaj:

Neurologopedia

Profilaktyka, diagnoza i terapia spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego zaburzeń mowy u dzieci (również noworodki i niemowlęta) młodzieży i dorosłych, a w szczególności:

Terapia ręki

Terapia ręki w gabinecie prowadzona jest w oparciu m.in. o elementy metod terapeutycznych: NDT – Bobath, PNF, Kinesiotaping, Castillo Morales, integrację odruchów w/g S.Masgutovej jako elementów
Więcej

C-Eye

Innowacyjne narzędzie C-Eye wykorzystywane jest w uzupełniającej ocenie stanu neurologicznego i neurorehabilitacji pacjenta. Pozwala na zastępczą formę komunikacji z pacjentem – komunikacja oparta jest na analizie
Więcej