Szukaj:

Metoda Moralesa

Metoda Moralesa to terapia którą stosujemy zarówno w stosunku do noworodków, dzieci jak i dorosłych.

Dotyczy pacjentów z opóźnieniami rozwoju posturalnego, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi i porażeniami obwodowymi oraz z zaburzeniami sensomotorycznymi w obrębie twarzy, jamy ustnej i gardła. Jej celem jest uzyskanie przez pacjenta jak największej sprawności i samodzielności w codziennym funkcjonowaniu. Ważnymi elementami terapii są neuromotoryczna terapia rozwoju oraz regulacyjna terapia ustno – twarzowa.


Więcej

Metoda MNRI

Metoda neurostrukturalnej integracji odruchów wg S. Masgutowej (MNRI) polega na usprawnieniu ruchów i odruchów układu ruchu pierwotnego lub ich korekcji w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania. Odruchy osłabione, nadaktywne lub przetrwałe mają znaczący wpływ na zaburzenia zarówno w sferze ruchowej, poznawczej jak i emocjonalnej dziecka dlatego zadaniem terapii jest wspieranie procesu integracji tych odruchów. Celem terapii jest optymalne funkcjonowania motoryki, pozwalające na harmonijny rozwój pacjenta.


Więcej

Metoda Dyna – Lingua

Metoda Dyna-Lingua M.S. to system sposobów oddziaływania, których nadrzędnym celem jest zaktywizowanie psychiki człowieka poddanego terapii do uczenia się, pokonywania przeszkód i zdobywania nowych kompetencji.

Stosowana jest wobec dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju mowy i funkcji poznawczych: dzieci autystycznych, o opóźnionym rozwoju intelektualnym (m.in na tle zespołu Downa), dzieci z zaburzeniami o charakterze dysfazji sensorycznej i motorycznej oraz wobec dorosłych afatyków.


Więcej