Szukaj:

System C-Eye

Nasz gabinet od niedawna został wyposażony w ultranowoczesne urządzenie i oprogramowanie C-Eye. System C-Eye to wyrób medyczny będący w pełni zintegrowanym systemem wspierającym uzupełniającą ocenę stanu świadomości pacjentów z różnorodnymi uszkodzeniami centralnego układu nerwowego oraz umożliwiającym prowadzenie neurorehabilitacji chorych z dysfunkcjami neurologicznymi, w tym z zaburzeniami rozwojowymi.


Więcej

Metoda MNRI

Metoda neurostrukturalnej integracji odruchów wg S. Masgutowej (MNRI) polega na usprawnieniu ruchów i odruchów układu ruchu pierwotnego lub ich korekcji w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania. Odruchy osłabione, nadaktywne lub przetrwałe mają znaczący wpływ na zaburzenia zarówno w sferze ruchowej, poznawczej jak i emocjonalnej dziecka dlatego zadaniem terapii jest wspieranie procesu integracji tych odruchów. Celem terapii jest optymalne funkcjonowania motoryki, pozwalające na harmonijny rozwój pacjenta.


Więcej